Spring til...

Værd at vide om dit spildevand

Spildevand er det brugte vand, som husholdninger, industri og landbrug udleder til enten en kloak eller i naturen

Envafors (vores kommunale forsyningsselskab) vedligeholder kommunens kloaknet, som transporterer spildevandet hen til renseanlæggene.

Det er også Envafors, der tømmer trix- og samletanke i den kommunale tømningsordning - fx i det åbne land og i sommerhusområder, hvis der ikke er offentlig kloak.

Se hvor Envafors tømmer bundfældningstanke

Spørgsmål og svar om kloak og spildevand