Spring til...

Har du fået et varsel eller påbud om spildevand?

Som husejer kan du få et varsel/påbud om at tilslutte din ejendom til kloak, forbedre rensning af spildevandet eller at skille regnvand fra spildevand

Inden du får et påbud, vil du modtage et varsel med brev. I brevet står beskrevet, hvad du skal gøre, og hvornår det skal være udført.

Har du ikke udført ændringen, inden perioden er gået, vil du få et påbud med brev. Du skal nu sørge for, at det påbudte bliver udført.

Får du et varsel eller påbud fra os, kan det handle om

Måske kan du få en afdragsordning over 20 år?

Vil du have Envafors til at passe dit anlæg for dig?