Spring til...

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land omfatter ejendomme, der ikke har mulighed for at blive tilsluttet det offentlige kloaknet

I stedet kan ejendommene udlede urenset spildevand fra hustanke (septiktanke, trixtanke eller flerkammertanke) til fx markdræn, vandløb eller fjord.

Private spildevandsanlæg

Du skal søge om tilladelse hos os, hvis du har en ejendom uden mulighed for tilslutning til kloak, og du gerne vil aflede spildevand gennem et privat spildevandsanlæg. Rensning af husspildevand i et privat spildevandsanlæg kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Sådan søger du om tilladelse

Du søger om at lave et spildevandsanlæg via selvbetjening.

Søg om tilladelse til spildevandsanlæg i det åbne land

Pjece

Spildevand i det åbne land

Bundfældningstanke

Se mulighederne for private renseløsninger

Bestil en tanktømning

Skal du bestille tømning af en samletank eller en ekstra tømning af en bundfældningstank udover dem, der med i tømningsordningen, kan du bestille den hos forsyningsselskabet Envafors (SK Forsyning).

Bestil en tanktømning