Spring til...

Forældrebestyrelser og forældreråd

I Slagelse Kommune skal du som forælder opleve, at du har indflydelse på dit barn hverdag i dagtilbuddet.

Vi betragter det som en styrke, at forældre til børn i dagtilbud er med i udviklingen af området. Du kan som forældre være med til at præge dit barns dagtilbud ved at blive valgt ind som forældrerepræsentant i forældrebestyrelsen/forældrerådet.

Uanset om du allerede er valgt ind, overvejer at stille op til valg, eller måske "bare" er nysgerrig på dagtilbudsområdet og hvad det egentlig indebærer at være med i en forældrebestyrelse/forældreråd, så er du kommet til det helt rigtige sted.

Her på siden kan du dykke ned i de gældende styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet, som blandt andet beskriver:

  • Hvordan bliver man valgt ind i en forældrebestyrelse/et forældreråd?
  • Hvordan er rollefordelingen mellem forældrerepræsentanterne og lederen - hvem har ansvaret og kompetencen til hvad?
  • Hvordan afholder man et bestyrelsesmøde?

Herudover har vi også samlet en række forskellige begreber fra dagtilbudsområdet, som det kan være vigtige at kende til, når man er medlem af en forældrebestyrelse/forældreråd. Hvordan er det for eksempel med de der budgetter, eller hvorfor er det vigtigt at kende noget til de pædagogiske læreplaner?

Hvad er forældrebestyrelsen involveret i?

De overordnede rammer

Inspiration til vigtige drøftelser

Tilbage i 2019 var samtlige af vores forældrebestyrelser og forældreråd inviteret til dialogmøde på Musholm Feriecenter under temaet 'Forældrebestyrelsens arbejde i dagtilbud - styrket forældreindflydelse'.

Selvom dialogmødet ligger nogle år tilbage, kan materialet fra mødet stadig være med til at danne baggrund for nogle gode, og vigtige, drøftelser i jeres bestyrelser.

Materiale fra dialogmødet