Spring til...

KIDS - Kvalitet i dagtilbud

KIDS er et godt redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene
Ordet KIDS står for "Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner Slagelse"

Hvordan måles kvalitet i vores dagtilbud

Når man træder ind i et dagtilbud, mærker man ofte hurtigt, om man føler sig godt tilpas. Men hvad er det, der afgør denne følelse, og hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil vurdere kvaliteten i et dagtilbud?

KIDS måler pædagogisk kvalitet

KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Formålet er at forbedre de  forhold, som gør, at dit barn kan udvikle sig, når det skal lære og udvikle sig. 

KIDS giver pædagoger et praktisk redskab til at tage temperaturen på og udvikle sit pædagogiske arbejde. Materialet kan også bruges til at kigge på hele institutionen og få et bredere materiale at arbejde med.

Hvad er pædagogisk kvalitet

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS som børnenes muligheder for:

  • at leve et godt børneliv - både som en livsperiode i sig selv og som en forberedelse til skole- og voksenlivet

  • at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at begå sig godt i det moderne samfund.

Hvem har udviklet KIDS

KIDS tager udgangspunkt i forskning om pædagogisk kvalitet og udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

KIDS er udarbejdet af professor, cand.pæd.psych. Charlotte Ringsmose og lektor cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med Slagelse Kommune og Aarhus Universitet.

Online Scoringsprogram

Til KIDS hører et online scoringsprogram, hvor det er muligt at generere forskellige former for rapporter, der viser resultaterne og kvalitetsudviklingen i daginstitutionerne

Kontakt Afdeling for Dagtilbud

Telefon

Bed om at tale med Pladsanvisningen 58 57 36 00
Mandag
Kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Fredag
Kl. 09.00 - 11.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Afdeling for Dagtilbud