Spring til...

Tilsyn med dagtilbud for børn

Sådan sikrer vi, at dit barns dagtilbud udvikler sig og overholder lovgivningen

Hvorfor laver vi tilsyn?

Formålet med tilsynet er at sikre, at det enkelte dagtilbud overholder lovgivningen. Tilsynet handler også om at give sparring på at styrke dagtilbuddets udvikling.

Hvor ofte fører vi tilsyn

Hvert andet år. Anmeldt tilsyn

Løbende: Uanmeldte tilsyn/besøg

Anmeldt tilsyn

Et tilsyn indeholder:

  • Observationer af pædagogernes arbejde
  • Dagtilbuddet refleksioner over praksis
  • Interview med børn
  • Orientering til forældrebestyrelsen på baggrund af anmeldt tilsyn
  • Dagtilbuddet angiver, hvordan de overholder dagtilbudsloven - i skemaet "Drift & Myndighed"

Hvordan laver vi observationer?

Observationerne laves af en pædagogisk konsulent, en leder fra et andet dagtilbud i kommunen, lederen og (dele af) personalegruppen i dagtilbuddet.

Vi bruger redskabet "KIDS" til at lave observationer. KIDS står for  "Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner Slagelse".

KIDS - kvalitet i dagtilbud

Hvor lang tid varer observationerne?

Vi observerer over en 4 ugers periode, og observationerne samles i en fælles rapport. De pædagogiske konsulenter laver i samme periode børneinterviews og online spørgeskemaundersøgelse i forældregruppen.

Efter tilsynet

Rapporten, børneinterviewet og spørgeskemaundersøgelsen i forældregruppen danner grundlag for et afsluttende møde. Beslutninger og drøftelser for mødet er grundlaget for dagtilbuddets arbejde og pædagogik de kommende 2 år. 

Lederen orienterer Forældrebestyrelsen om den udarbejdede KIDS rapport samt områder, dagtilbuddet skal være opmærksom på. 

Referatet fra dialogmødet (med udviklingspunkterne) offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

Uanmeldte tilsyn

Vi laver uanmeldte tilsyn og besøg i dagtilbuddene både på baggrund af episoder og henvendelser, og for at dele viden og følge op på pædagogisk praksis.

Tilsyn i følge loven

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbuddene - i følge Dagtilbudsloven (§ 5, 78 og 81).

Kommunalbestyrelsen har videregivet kompetencen til at føre tilsyn til Center for Børn og Unge.