Spring til...

Erhvervsgrunde på Industrivej

Erhvervsarealerne ligger i Dalmose – 4 km fra hovedlandevej 22 mellem Slagelse og Næstved.

Arealerne kan med den gældende lokalplan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder, som fx håndværks-, lager- og servicevirksomheder eller fremstillingsvirksomheder.

Økonomiudvalget har imidlertid vedtaget at give mulighed for, at købere kan anmode om en ændring af den gældende lokalplan, så der bliver mulighed for at etablere solcelleanlæg. Med en betinget købsaftale kan du anmode afdelingen Plan om at udarbejde en ændring af lokalplanen. Det er Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, der tager stilling til din anmodning.

Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 2.000 m2.

Erhvervsarealet sælges til en mindstepris på 60 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til

Købstilbud skal angive et fast beløb. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Dokumenter

Billeder

1 / 0

Kontakt

Ejendomskonsulent

Henny Inger Nielsen

58 57 95 33 hinie@slagelse.dk
Ejendomskonsulent

Luise Tellerup Niemann

61 20 75 26 luini@slagelse.dk