Spring til...

Korsør Erhvervspark

Salg af erhvervsarealer med direkte forbindelse til vestmotorvejen og Storebæltsforbindelsen
1 / 0

Korsør Erhvervspark

Erhvervsarealerne ligger tæt ved Storebæltsforbindelsen og Vestmotorvejens til- og frakørsel 42. Fra grundene har du mulighed for at nå København på en 1 time og Fyn på mindre end ½ time.

Delområde 2

Anvendelse

Erhvervsformål virksomhedsklasse 1-5 herunder varmeværk med tilknyttet vedvarende energianlæg, industri- og værkstedsvirksomheder, kontor og administrationsbyggeri samt forskning og undervisning.

Skønnet disponibelt areal ca. 7.700 m2.

Arealet er frit til salg.

Pris

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 175 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

 

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til

Købstilbud skal angive et fast beløb. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Dokumenter

Kontakt

Ejendomskonsulent

Henny Inger Nielsen

58 57 95 33 hinie@slagelse.dk
Ejendomskonsulent

Luise Tellerup Niemann

61 20 75 26 luini@slagelse.dk