Spring til...

Erhvervsgrunde til salg

Har du brug for en erhvervsgrund til din virksomhed, kan vi have grunden til dig.
Udbud af grunde sker i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 (med senere ændringer) om offentlige udbud ved salg af kommunale faste ejendomme.