Spring til...

Areal ved Tårnborgvej og Korsør Station

Arealet er på ca. 37.000 m2 og ligger over for Korsør Station tæt ved Vestmotorvejen og Storebæltsbroen.

Fra arealet har du mulighed for at nå København på en 1 time og Fyn på mindre end ½ time.

Arealet er udlagt til blandet bolig og erhverv i kommuneplan 2022. Kun en meget begrænset del af arealet er omfattet af lokalplan 112 ”Erhvervsområde ved Tårnborgvej”.

En udnyttelse af arealet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Køber kan med en underskrevet betinget købsaftale anmode om en ny lokalplan, der giver mulighed for etablering af detailhandelsbutikker (dog ikke dagligvarebutikker), engros, showroom, restauranter, hotel, kontorvirksomhed og lignende samt boliger, hvor byggeretten fastsættes til minimum 8.000 m².

Arealet udbydes til salg for højeste bud.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Du kan få købsaftalen tilsendt ved at kontakte os på

eller ved at ringe på telefonnummer:

  • 58 57 95 33

Arealet er i offentligt udbud til den tirsdag den 2. april 2024 kl. 12, hvor vi skal have modtaget dit købstilbud.

Købstilbud skal være med et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne købstilbud.

Udbuddet sker i henhold Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Dokumenter

Kontakt

Ejendomskonsulent

Henny Inger Nielsen

58 57 95 33 hinie@slagelse.dk