Spring til...

Du skal vedligeholde private vandløb og dræn

Løber der et privat vandløb eller et dræn på din ejendom, skal du selv sørge for vedligeholde og reparere strækningen på din jord
Private vandløb, grøfter og dræn skal du som lodsejer vedligeholde. Offentlige vandløb vedligeholder kommunen

Sådan vedligeholder du privat vandløb, grøft eller dræn

 • Du skal vedligeholde vandløb og dræn på en måde, så skikkelsen eller vandføringsevnen ikke ændres
 • Du har pligt til at sørge for, at højere liggende ejendomme kan aflede vand til vandløbet eller drænet
 • I åbne vandløb kan du vedligeholde ved at fjerne grøde eller sand og mudder
 • For dræn og rørlagte vandløb kan du vedligeholde ved at spule, rodskære eller udskifte sammenfaldne rør

Gode råd til dig ved meget vand

Kommunen vedligeholder offentlige vandløb

Vi vedligeholder efter vandløbets regulativ, bl.a. ved at slå planter i vandløbet og eventuelt oprense sand og mudder fra bunden.

Vi ændrer ikke i vandløb for at give bedre afvanding, men alene efter regulativet.

Offentlige vandløb ejes dog ikke af kommunen, men af de enkelte lodsejere. 

Kend regulativet for vandløb nær dig

Som lodsejer ved et offentligt vandløb er det vigtigt, at du gør dig bekendt med regulativet.

I regulativet fremgår det fx

 • hvor mange gange og i hvilken bredde du skal skære grøde
 • hvor bredt og dybt vandløbet skal være
 • hvor meget vand vandløbet skal kunne føre i bestemte situationer
 • hvor meget sand eller mudder du eventuelt må grave op

Hjælp til når vi grødeskærer

Grøde er en fælles betegnelse for planterne, der gror i vandløbet. 1-3 gange om året skærer vi grøden i de offentlige vandløb til.

Når grødeskæringen går i gang, skal du som lodsejer ved et offentligt vandløb huske nogle ting:

 • Bered dig på kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
 • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
 • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så kommunens åmænd nemt kan få øje på dem
 • Fjern grøden fra vandløbskanten og spred den ud i et højst 10 cm tykt lag grødeskæringen er overstået. Du må ikke sprede grøden ud i 2 meter bræmme