Spring til...

Søg om at ændre eller regulere et vandløb

Vil du ændre eller regulere et privat vandløb eller offentligt vandløb, skal du først søge om tilladelse. Det kan du gøre her fra siden

Du skal have tilladelse til at

 • Udlede vand til rørlagte vandløb eller vejgrøfter
 • Rørlægge et åbent vandløb
 • Åbne rørlagte vandløb
 • Ændre åbne vandløbs dybde, bredde eller forløb
 • Ændre diameter eller placering af rør
 • Lave nye vandløb
 • Lave eller ændre broer og overkørsler
 • Lave eller ændre udpumpningsanlæg
 • Pumpe vand ind fra vandløb til vandingsanlæg
 • Lave vandingssteder til kreaturer
 • Lave opstemningsanlæg
 • Fastsætte flodemål
 • Sænke vandstanden i en sø

Søg tilladelse her

Dette må du i private vandløb uden tilladelse

Som lodsejer må du frit lave almindelig vedligeholdelse.

 • Du må udskifte rør i samme dybde og diameter som det gamle
 • Du må fjerne sand og mudder fra åbne vandløb. Dog må du ikke fjerne sten og grus, og du må ikke gøre vandløbet bredere eller dybere
 • Du må anlægge nye dræn eller grøfter på din egen jord og ud til åbne naturlige vandløb. Hvis drænet eller grøften skal føres over en andens ejendom, kræver det tilladelse