Spring til...

Erstatning for uheld på offentlig vej, sti eller fortov

Er uheldet ude, skal du kontakte os hurtigst muligt

Hvis du er faldet på fortovet pga. is eller sne

Tag direkte kontakt med dit krav til grundejeren, der kan være ansvarlig.

Hvis du har fået en skade på offentligt areal

Får du en skade på offentlig vej, sti eller fortov på grund af glatføre, hul eller ujævnhed, og mener du, vi har skylden, kan du søge erstatning.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt gør os opmærksom på skaden.

Skriv til og via Sikker post

Skriv til os - du skal bruge MitID

Vi har brug for disse oplysninger:

  • Navn, adresse og cpr-nummer
  • Skadested og skadetidspunkt
  • Hvad der er sket, og hvad du søger erstatning for
  • Telefonnummer og et tidspunkt, hvor du kan træffes

Har du en tingsforsikring, en motorkaskoforsikring eller en indboforsikring, er det en god ide også at anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

Sådan gør vi

En af vores vejteknikere tager ud på skadestedet og måler og fotograferer. Derefter ringer vi til dig for at få evt. supplerende oplysninger, hvorefter vi anmelder skaden elektronisk til vores forsikringsmæglerfirma.

Du modtager til slut en afgørelse

Når sagen er færdigbehandlet, får du en afgørelse af din sag direkte fra forsikringsmæglerfirmaet.