Pædagogisk assistentelev

Læs om uddannelsen og dine muligheder

Som pædagogisk assistent (PA) vil du kunne arbejde i daginstitutioner, på skoler samt i bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En pædagogisk assistent har kompetencer inden for disse områder:

 • Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
 • Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling
 • Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur
 • Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udviklingen af den pædagogiske praksis
Om PA-uddannelsen
 • Hvordan bliver jeg PA-elev?

  Ønsker du at blive pædagogisk assistentelev, skal du søge optagelse på uddannelsen via Slagelse Kommunes jobopslag.  Jobopslaget finder du under 'søg job' på Slagelse hjemmeside:

  Hvis ikke der er et jobopslag med pædagogisk assistentelev, betyder det, at vi i øjeblikket ikke søger PA-elever.

  Du vil under uddannelsen været sikret en praktikplads i den kommune, der har ansat dig. Slagelse Kommune ansætter årligt 20 pædagogiske assistentelever med opstart på grundforløb 2.

  Betingelser for optagelse på pædagogisk assistentuddannelsen

  Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge ind på grundforløb 1.

  Forud for optagelse på Hovedforløbet til Pædagogisk Assistent skal du bestå Grundforløb 2 rettet mod den Pædagogiske Assistentuddannelse. Som noget nyt tilbyder Slagelse Kommune nu ansættelse allerede på Grundforløb 2.

  Grundforløbet varer 20 uger og foregår på ZBC i Slagelse, hvor det efterfølgende hovedforløb også foregår.

  Du kan se mere på SOSU ZBC's hjemmeside:

 • Uddannelsens opbygning

  Den pædagogiske assistentuddannelse varer 2 år og 1½ måned. Uddannelsen veksler mellem skole og praktikophold. I uddannelsen er der 3 praktikker og 4 skoleperioder.

  Nærmere information om uddannelsen kan du finde på ZBC's hjemmeside:

 • Hvor kommer jeg i praktik?

  I løbet af pædagogisk assistentuddannelsen kommer du i 3 forskellige praktikker. Det vil dels være på det almene område i daginstitutioner eller SFO og dels på specialområdet i dag- og døgntilbud.

  Daginstitutioner er børnehaver med integreret vuggestue. SFO'er er skolefritidsordninger. Specialområdet dækker unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Du kan læse mere om de enkelte institutioner samt deres praktikstedsbeskrivelser på deres sider på Slagelse.dk:

  Mødetider

  Når du er i praktik i Slagelse Kommune som pædagogisk assistentelev, arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen. Udover det må du regne med tid til forberedelse. Mødetiderne varierer og afhænger af institutionens behov. Er du i praktik i en SFO, vil arbejdstiden typisk ligge mellem kl. 8 og kl. 18. Er du i praktik i en daginstitution, vil arbejdstiden typisk ligge mellem kl. 6 og kl. 17. Er du i praktik i en institution inden for specialområdet, vil der være både dag-, aften og weekendvagter og arbejdstiden vil typisk ligge mellem kl. 7 og kl. 23. Der kan forekomme døgnvagter efter gældende overenskomst.

  Geografi

  I Slagelse Kommune er praktikstederne fordelt over hele kommunen. Det betyder, at du skal regne med transporttid til dit praktiksted. Det er dit eget ansvar at komme frem til praktikstedet til arbejdstidens begyndelse.

 • Hvad får jeg i løn?

  Som PA-elev får du løn efter gældende overenskomst.

  Hvis lønnen er  i løntrin, kan du se inde på FOA's hjemmeside, hvad lønnen svarer til i kroner:

  Bemærk, at der er forskel på lønnen alt efter, om du er over eller under 18 år samt om du opfylder betingelserne for voksenelevløn.

  Voksenelevløn

  For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du opfylde følgende krav:

  • Være fyldt 25 år
  • Kunne dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år
  • Erhvervserfaringen skal være på minimum 24 timer pr. uge.

  Relevant erhvervserfaring kan eksempelvis være arbejde som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer, klubmedarbejder eller lignende i fx daginstitutioner, dagpleje, skoler, bo- og dagtilbud mv.

  Du kan først søge voksenelevløn, når du er optaget på PA-uddannelsen. Du vil automatisk modtage ansøgningsskemaet.

 • Hvad er mine muligheder?

  Når du er færdiguddannet pædagogisk assistent, har du mulighed for at videreuddanne dig til pædagog.

  Læs mere om pædagoguddannelsen på Absalons hjemmeside: 

Siden er sidst opdateret 22. oktober 2020