Spring til...

Tag en tur i skoven

Nyd naturen i skovene på alle årstider og oplev dermed de forskellige indtryk

Kommunen ejer en række af skovene, mens andre er ejet af Naturstyrelsen. Du må besøge alle skovene. Generelt er al færdsel på eget ansvar.

  • Vis hensyn til skovens øvrige gæster – der skal være plads til alle
  • Ryd op efter dig! Tag dit affald med hjem eller benyt de opstillede skraldespande
  • Tag hensyn til dyr, træer, buske og blomster
Vær opmærksom på eventuelle lokale regler, der fremgår på skilte i skoven. Se også fælles regler for de kommunale skove nederst på siden her

Find en skov

Følg reglerne i de kommunale skove

Færdsel til fods

Du må gå både på skovens veje og stier og uden for disse.

Dog må du ikke færdes eller opholde dig i

  • Indhegnede bevoksninger
  • Rørbevoksninger
  • En afstand tættere på beboede bygninger end 50 meter

Cykling

Du må cykle på veje og stier, men ikke udenfor disse.

Ridning

Du må ride på din hest i skridt, men kun på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje bredere end 2,5 meter. Derudover på andre veje eller stier hvor der er anvist, at ridning er tilladt.

Kørsel i bil

Du må kun køre på asfalterede veje.

Hunde

Din hund skal være i snor. Undtaget er områder i Korsør Lystskov og Ravnebækskoven i Dalmose, hvor der er indhegnede områder til at lufte hund.

Er der noget galt i skoven?

Brug vores app Giv et praj, hvis du oplever noget i skoven, som ikke fungerer. Det kan fx være ødelagt bænke eller skilte, toilet der ikke virker eller henkastet affald.

Læs om Giv et praj