Spring til...

Naturgas

Regeringen har et mål om, at oliefyr og naturgasfyr i private boliger skal sendes på pension inden 2030
Ved afbrydelse af naturgassen skal du kontakte dit naturgasselskab

Kort over varmeforsyningsområder

Tilslutningspligt til naturgas er afskaffet

Nogle af de ældre lokalplaner indeholder bestemmelser om, at ejendomme skal være tilsluttet naturgas. Det kan du se bort fra, da tilslutningspligten bortfaldt med en lovændring i 2021 – men kun for naturgas.

Du kan søge tilskud