Spring til...

Naturgas

Regeringen har et mål om, at oliefyr og naturgasfyr i private boliger skal sendes på pension inden 2030
Ved afbrydelse af naturgassen skal du kontakte dit naturgasselskab

Kort over varmeforsyningsområder

Om tilslutningspligt til naturgas

Nogle af vores ældre lokalplaner indeholder bestemmelser om, at ejendomme skal være tilsluttet naturgas. Det harmonerer dog ikke med den aktuelle energi- og klimadagsorden, hvor naturgas i Danmark skal udfases.

På sigt forventer vi, at lokalplanbestemmelser om tilslutningspligt til naturgas bliver ophævet, men det kan Slagelse Kommune ikke gøre alene.

Hvad kan jeg gøre?

Vi anbefaler, at du som bygherre/husejer søger om dispensation fra lokalplansbestemmelsen. Det er en formsag, som er nødvendigt i forhold til de gældende bestemmelser på området.

Sådan søger du dispensation fra en lokalplan

Du kan søge om dispensation ved at sende en e-mail med de relevante oplysninger til:

teknik@slagelse.dk

Du kan søge tilskud