Spring til...

Spildevand ved Agersø Sund

Se oplysninger og nyheder om miljøvurderinger, undersøgelser, tilsyn, møder og konferencer om Agersø Sund og RGS Nordic

Miljøstyrelsen overtager miljøgodkendelsen af RGS Nordic

Nyhed 7. juni 2023: Miljøstyrelsen har i dag meddelt Slagelse Kommune, at Miljøstyrelsen overtager myndighedhedskompetencen i forhold til RGS Nordic.

Dagsordener og referater fra Klima- og Miljøudvalget

Borgermøder om miljøregulering af RGS Nordic

Myndighedskontroller

Relevante dokumenter opdelt i mapper

Spørgsmål og svar

Direkte link til denne side

www.slagelse.dk/AgersoeSund

Kontaktperson

Afdelingsleder

Jan Jørgensen

58 57 33 77 23 49 20 44 jajgh@slagelse.dk