Spring til...

Krav til værtshus, restaurant, café og diskotek

Du skal overholde krav til miljø, støj, lugt og lokaler, hvis du driver værtshus, restaurant, café eller diskotek
Vi glade for et levende bymiljø, men vi skal tage hensyn til hinanden

Krav du skal overholde som ejer

  • Hvis din virksomhed har ventilation og køleanlæg udenfor, må de ikke støje over en vis grænse. Åbninger, som vinduer og døre, må ikke give anledning støj udendørs
  • Hvis din virksomhed ligger nær boliger, skal du have indgang via 2 døre, som lukker automatisk uden at støje
  • Din ventilation skal efterses hvert år for bl.a. at sikre, at det ikke støjer for meget
  • Dine vinduer og døre skal holdes lukkede, med mindre du har en tilladelse til udendørsservering
  • Du skal holde arealer omkring din virksomhed rene og pæne, og du skal opbevare affald korrekt
  • Du må ikke spille udendørs musik, medmindre det er blevet godkendt med en særlig tilladelse
  • Du må mellem kl. 0.00 og 07.00 ikke støje hverken indendørs eller udendørs
  • Du må ikke servere udendørs mellem kl. 0.00 og 07.00
  • Du må hos naboer ikke støje over en vis grænse pga. din virksomheds drift, herunder musikanlæg
  • Din virksomhed må ikke lugte hos naboer, og derfor skal dine lokaler skal være lugttætte og støjtætte

Hvis du er i tvivl om kravene eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.