Spring til...

Søg om at servere udendørs ved dit spisested

Ejer du et spisested, kan du søge om tilladelse til at servere udendørs ud for facaden. Du skal søge mindst 1 måned før, du vil starte din udendørsservering

Når du har fået tilladelse, skal du kun søge igen ved ejerskifte af spisestedet, eller hvis du har et ønske om at ændre på størrelsen af det serveringsareal, du har i forvejen.

Søg tilladelse her

Du vil få tilladelse ud fra disse vilkår

Overholder du ikke vilkårene, bortfalder din tilladelse.

Areal og tidsrum

 • Du må servere ude hele året fra kl. 9.30-0.00
 • Du må kun servere ud for egen facade, og du skal holde serveringen inden for det aftalte område
 • Du skal renholde arealet, hvor du serverer
 • Du må ikke etablere plateauer eller lignende
 • Efter kl. 20 skal støjende aktiviteter, fx musik, ske indendørs bag lukkede døre og vinduer
 • Uden for åbningstid skal du fjerne møbler og andet inventar, med mindre du har fået tilladelse til andet

Inventar

 • Borde og stole samt parasoller og læskærme skal være godkendt af Teknik, Plan og Erhverv
 • Hvide plastmøbler er ikke tilladt

Opsigelse af tilladelse

 • Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel af både os og dig
 • Vi kan til enhver tid inddrage tilladelsen - midlertidigt eller permanent - uden nogen form for kompensation
 • Din tilladelse er personlig

Spørgsmål og svar