Spring til...

Lokale Udviklingsplaner

Det siddende landdistriktsudvalg arbejder løbende med lokale udviklingsplaner (LUP).

Vores intention med de lokale udviklingsplaner er at udvikle et godt fundament for, at borgerne opnår reel medbestemmelse på udviklingen i deres eget område – og at der sker en bred mobilisering i områderne omkring den lokale udvikling.

Tilgangen er borgerdreven innovation ud fra borgernes ønsker og visioner – men der er lige så stort fokus på vores interne tværgående samarbejde om at møde borgerne i deres ønsker og visioner for udvikling af deres område…og dermed for udvikling af Slagelse Kommune. 

Vi starter med en bred, tværgående dataindsamling og en helhedsorienteret formidling af kommunens viden om de aktuelle områder til de lokale ildsjæle. Det er tanken, at denne formidling skal åbne op og give et bredt fundament for de lokales visioner og innovationer – og så bliver den også en konkret del af den lokale udviklingsplan (en såkaldt LUP) for områderne senere.

Sammen med den borgerdrevne innovation "udrulles" også borgerstyrede budgetter – her i Slagelse Kommune kaldet Borgerne Bestemmer – i de udpegede områder. Hensigten er at understøtte den lokale idéudvikling undervejs i processen og give ”blod på tanden” også til udvikling på tværs af områderne.

Borgerkonsulent

Anne Justiniano

58 57 38 27 aljus@slagelse.dk