Spring til...

Bekæmp bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en landskabsukrudt, som skal bekæmpes, da den udkonkurrerer oprindelige danske planter. På din grund har du ansvaret, mens vi har det på kommunale arealer
Kæmpe-bjørneklo bliver normalt 2-5 meter høj
Kæmpe-bjørneklo - tørret
Kæmpe-bjørneklo ung plante
1 / 0

Kæmpe-bjørneklo bliver normalt 2-5 meter høj

Sådan bekæmper du kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal kæmpebjørneklo udryddes, og det har du pligt til at hjælpe med til, hvis du er grundejer.

 

Tidsfrister for hvornår du skal bekæmpe

  • Senest 1. maj skal du have udført bekæmpelsen
  • Senest 1. juli skal du have udført bekæmpelsen så effektivt, at ingen planter af kæmpebjørneklo får mulighed for at sætte frø det pågældende år

Folder om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Hvis du ikke bekæmper kæmpe-bjørneklo 

Hvis du som grundejer ikke bekæmper kæmpe-bjørneklo på din grund, kan vi pålægge dig at gøre det inden en fastsat tidsfrist, som du bliver orienteret om i et brev.

Har du ikke bekæmpet kæmpe-bjørneklo inden tidsfristens udløb, kan vi bekæmpe dem på din regning.

Giv os besked hvis du ser planten på offentligt areal

På de kommunale arealer er vi forpligtiget til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Brug Giv et praj til at fortælle os, hvor du har set kæmpe-bjørneklo.

Læs om Giv et praj

Se indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo

Hver plante sætter ca. 20.000 frø

Planten blomstrer i juni og juli, og den spreder frø fra august til oktober. Planten formerer sig kun ved spredning af frø. Hver plante sætter ca. 20.000 frø, og en enkelt plante kan dermed give rigtig mange nye planter året efter.