Spring til...

Naturpleje

Følg med i de naturplejeprojekter som skaber bedre levesteder for vilde planter og dyr

Dyk ned i nogle af de spændende projekter og registreringer, vi laver for at skabe bedre betingelser for sårbare arter af planter og dyr. Fx klokkefrø, markfirben, klyde, stor kobbersneppe, bakke-soløje og en hel masse andre arter, som desværre er i tilbagegang i Danmark og Europa.

Den aktive naturpleje sker for at skabe bedre vilkår for det vilde plante- og dyreliv både i vores naturområder, skove, parker og grønne områder, grøftekanter, bymiljøer og - i visse tilfælde - i natur på private ejendomme.

Se samlet indsats i handleplanen til bæredygtighedsstrategien

Projekter og indsatser

Plejeplaner

Kontakt