Spring til...

Biogasanlæg ved Vemmeløsevej Dalmose

Her kan du læse afgørelsen, materialet i forbindelse med den offentlige høring og ansøgningen

Hashøj Biogas ApS, ønskede at modernisere og udbygge biogasanlægget ved Vemmeløsevej lidt uden for Dalmose samt at etablere et opgraderingsanlæg, der gør det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet. Der skal i den forbindelse etableres en gasledning fra biogasanlægget til Skælskør. 

Slagelse Kommune har gennemført en miljøkonsekvensvurdering af anlægget. Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25-tilladelse har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. oktober 2021 til den 24. december 2021. 

Her på siden kan du finde de dokumenter der knytter sig til miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet, herunder miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag samt miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven og § 25 tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Miljøgodkendelse - Hashøj biogasanlæg

VVM-tilladelse - udvidelse af Hashøj biogas

Miljøvurdering af Hashøj Biogasanlæg

Bilag 1-9 til miljøvurdering

Udkast - Miljøgodkendelse med bilag, Hashøj Biogasanlæg

Udkast - VVM-tilladelse, udvidelse af Hashøj Biogasanlæg

Samlet hvidbog fra idéfasen

Ideoplæg Hashøj Biogas

Ansøgning om ny VVM godkendelse, landzone tilladelse og Kommuneplantillæg