Spring til...

Solcelleanlæg ved Tjæreby, øst for Skælskør

Her kan du læse afgørelsen, materialet i forbindelse med den offentlige høring og ansøgningen

Better Energy A/S har ansøgt om at etablere et solcelleanlæg ved Tjæreby øst for Skælskør. Anlægget udgør ca. 40 ha og forventes at kunne producere ca. 38.500 MWh om året svarende til ca. 9000 husstandes årlige forbrug. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Bygherre har ønsket at lade projektet undergå en miljøvurderingsproces iht. miljøvurderingslovens § 18, stk. 2.

Slagelse Kommune har gennemført en miljøvurderingsproces for anlægsprojektet.

Her på siden kan du finde de dokumenter der knytter sig til miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet, herunder ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag samt § 25 tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

§ 25 tilladelse solcelleanlæg

Hvidbog

Miljøvurderingsrapport

Besigtigelsesnotat - Skælskør Øst-Tjæreby_v.2.1

Udkast til § 25 tilladelse

Slagelse Kommunes udtalelse

Hvidbog foroffentlighedsfase solenergianlæg ved Tjæreby

Fordebatfolder og afgrænsningsrapport vedrørende solcelleanlæg ved Tjæreby øst for Skælskør

VVM-ansøgningsskema