Spring til...

Kort over veje og vejarbejde

Se alle veje i kommunen på det digitale kort og læs om de 4 typer veje. Se også et kort over vejarbejde

På kortet kan du se, om en vej er kommunevej, statsvej, privat fællesvej eller privatvej. Læs også om forskellen på de 4 typer veje her på siden.

Kort over veje i kommunen

Forskellen på de 4 typer veje

Kommunevej

  • Kommunen anlægger og vedligeholder vejen

Statsvej

  • Staten anlægger og vedligeholder vejen

Privat fællesvej

  • Private fællesveje kan fx være små boligveje, fordi der er flere brugere af vejen ud over den, der ejer jorden, hvorpå vejen ligger
  • Slagelse Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. Det betyder, at kommunen skal sørge for, at lovgivningen bliver overholdt
  • Brugerne eller ejerne af grundene ud til vejen skal vedligeholde vejen

Læs mere om private fællesveje

Privatvej

  • Private veje er veje, der kun bruges af den, der ejer jorden, som vejen ligger på
  • Ejeren skal vedligeholde vejen

Se vejarbejde på kort

Kortet viser igangværende og planlagt arbejde af kommunen eller andre, hvor der er givet tilladelse til brug af det offentlige vejareal, fx til at grave.

Husk at tidsplanen for et vejarbejde kan skubbes af både vejr og uforudsete hændelser som fx ukendte kabler og ledninger i jorden eller arkæologiske fund.

Vejarbejde af Envafors

Envafors leverer el, gas, vand, gadelys og håndterer spildevand i store dele af kommunen.

Se vejarbejde foretaget af Envafors på deres hjemmeside